جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نهال سنتی

 نهال‌های سنتی نهال‌هایی هستند که در مزرعه تولید شده و به‌صورت ریشه لخت جابه‌جا و منتقل می‌شوند. این نهال‌ها معمولاً به‌صورت تک شاخه هستند و از نظر ارتفاع، عموماً ارتفاع زیادی در حدود ۱.۵ تا ۲ متر دارند. به‌منظور تولید این نوع نهال‌ها، ابتدا بذر یا پایه رویشی حاصل از کشت بافت در مزرعه کاشته شده، پس از طی شدن دوره رشد، عمل پیوند زنی صورت گرفته و بعد از رشد پیوندک، نهال‌ها آماده به بازار عرضه می‌شوند. مدت کل این پروسه عموماً بین ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد.