جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نهال پیشرو

در روش تولیدی نهال‌های پیشرو، پس از تولید پایه‌های رویشی حاصل از کشت بافت در آزمایشگاه و طی مراحل اولیه رشد در گلخانه، عمل پیوندزنی درون گلدان و داخل گلخانه انجام می‌گیرد و نیازی به انتقال گیاه به مزرعه نیست. پس از گذشت ۳ تا ۴ ماه که بخش پیوندی رشد کرده و به ارتفاعی حدود ۱ تا ۱.۲۰ متر می‌رسد، نهال همراه با گلدان خود به باغ منتقل شده و هیچ ریشه‌ای از آن جدا نمی‌گردد. باتوجه‌به آنکه در روش تولید نهال‌های پیشرو هیچ ریشه‌ای از گیاه جدا نمی‌شود، هیچ آسیبی نیز به ریشه‌ها وارد نمی‌گردد و بعد از انتقال نهال به مزرعه و کشت آن در زمین، گیاه به‌سرعت رشد کرده و ارتفاع خود را به‌اندازه گیاهی که به روش سنتی تولید شده بود می‌رساند.

ازجمله مزیت‌های شیوه تولید نهال به روش تولیدی نهال‌های پیشرو می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • پروسه کوتاه تولید؛ در این روش، مدت‌زمان لازم برای تولید نهال به حداکثر ۵ تا ۶ ماه کاهش پیدا می‌کند.
  • سالم و عاری بودن نهال تولیدی از بیماری‌ها و آفات؛ باتوجه‌به تولید اولیه نهال‌ها در گلخانه و عدم تماس آن‌ها با محیط بیرونی، آفات و بیماری‌ها، نهال‌های سالم‌تری تولید خواهند شد.
  • امکان احداث باغ در تمامی ایام سال؛ در این شیوه تولید نهال، الزامی به احداث باغ در فصل خزان گیاه نیست.
  • روشی دوستدار محیط‌زیست؛ چرا که با تولید گیاهان در گلخانه، میزان آب کمتری برای تولید نهال‌ها مصرف می‌گردد.
  • کوتاه شدن دوره نونهالی گیاه؛ ازآنجاکه ریشه‌ها حین جابه‌جایی آسیبی نمی‌بینند، دوره نونهالی کوتاه‌تر می‌شود.